Op dit moment zijn er zeven bestuursleden. De bestuursleden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering en zitten maximaal 3 termijnen van 3 jaar in het bestuur.

Uitsluitend leden komen in aanmerking voor een bestuursfunctie. Regelmatig komt er een bestuursfunctie vrij. Heb je belangstelling? Spreek een van ons aan of mail naar verenigingbvodegraafschap@gmail.com

Tot voorzitter van de Vereniging is Michiel Bakker verkozen.
De overige bestuursleden zijn: Jacqueline Gerritsen (secretaris), Rob Küpper (penningmeester), Sjoerd Weikamp, Henk van Uitert, Rick Kuiperij en Boudewijn Mecking.

Michiel Bakker, bestuurslid sinds december 2014
voorzitter

Jacqueline Gerritsen, bestuurslid sinds december 2019
secretaris

Rob Küpper, bestuurslid sinds december 2014
penningmeester

Sjoerd Weikamp, bestuurslid sinds december 2013
afvaardiging vanuit de Raad van Commissar
issen

Henk van Uitert, bestuurslid sinds juni 2017
namens het bestuur afgevaardigd in de Anhangersraod

Rick Kuiperij, bestuurlid sinds april 2022
afvaardiging erfgoedcommissie

Boudewijn Mecking, bestuurslid sinds april 2022
afvaardiging vanuit Supportersvereniging De Superboeren