Op dit moment is er ruimte voor maximaal negen bestuursleden. De bestuursleden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering en zitten maximaal 3 termijnen van 3 jaar in het bestuur.

Uitsluitend leden komen in aanmerking voor een bestuursfunctie. Regelmatig komt er een bestuursfunctie vrij. Heb je belangstelling? Spreek een van ons aan of mail naar het algemene mailadres: verenigingbvodegraafschap@gmail.com

De huidige bestuursleden zijn: Roy Leijzer (voorzitter), Jacqueline Gerritsen (secretaris), Bram Lensing (penningmeester), Henk van Uitert, Rick Kuiperij, Boudewijn Mecking en Joran van der Kamp. Theo Hek is namens de RvC afgevaardigd in het bestuur.


Roy Leijzer, bestuurslid sinds mei 2024
voorzitter


email: voorzitter@vbvdegraafschap.nl


Jacqueline Gerritsen, bestuurslid sinds december 2019
secretaris


email: secretaris@vbvdegraafschap.nl


Bram Lensing , bestuurslid sinds december 2023
penningmeester


email: penningmeester@vbvdegraafschap.nl


Henk van Uitert, bestuurslid sinds juni 2017
namens het bestuur afgevaardigde in de Anhangersraod


Rick Kuiperij, bestuurlid sinds april 2022
voorzitter van de erfgoedcommissie


Boudewijn Mecking, bestuurslid sinds april 2022
afvaardiging vanuit Supportersvereniging De Superboeren


Joran van der Kamp, bestuurslid sinds december 2023
o.a. juridische advisering


Theo Hek
Afvaardiging vanuit de Raad van Commissarissen sinds maart 2024