Op dit moment is er ruimte voor maximaal negen bestuursleden. De bestuursleden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering en zitten maximaal 3 termijnen van 3 jaar in het bestuur.

Uitsluitend leden komen in aanmerking voor een bestuursfunctie. Regelmatig komt er een bestuursfunctie vrij. Heb je belangstelling? Spreek een van ons aan of mail naar verenigingbvodegraafschap@gmail.com

In december 2023 hebben we afscheid genomen van drie bestuursleden. Zij hadden allemaal hun drie termijnen erop zitten. Twee nieuwe bestuurleden zijn door de leden benoemd. Uiterlijk eind januari 2024 maakt het vernieuwde bestuur bekend wie de nieuwe voorzitter is.
De huidige bestuursleden zijn: Jacqueline Gerritsen (secretaris), Bram Lensing (penningmeester), Henk van Uitert, Rick Kuiperij, Boudewijn Mecking en Joran van der Kamp.
Op dit moment is de afvaardiging vanuit de Raad van Commissarissen nog niet bekend.voorzitter (uiterlijk eind januari 2024, na de eerstvolgende bestuursvergadering wordt bekend wie de voorzitter is)


Jacqueline Gerritsen, bestuurslid sinds december 2019
secretaris


Bram Lensing , bestuurslid sinds december 2023
penningmeester


Henk van Uitert, bestuurslid sinds juni 2017
namens het bestuur afgevaardigde in de Anhangersraod


Rick Kuiperij, bestuurlid sinds april 2022
voorzitter van de erfgoedcommissie


Boudewijn Mecking, bestuurslid sinds april 2022
afvaardiging vanuit Supportersvereniging De Superboeren


Joran van der Kamp, bestuurslid sinds december 2023


Afvaardiging vanuit de Raad van Commissarissen: Deze functie is op dit moment nog vacant, maar wordt zo spoedig mogelijk, in overleg met de RvC ingevuld.