ERFGOEDCOMMISSIE

Via deze pagina wordt u op de hoogte gehouden van recente en actuele activiteiten vanuit de erfgoedcommissie.

Leden van de erfgoedcommissie:
Rick Kuiperij (voorzitter), Gerrit Kornegoor, Boudewijn Mecking, Jan Eggink en Peggy Wenting.
Heb je vragen of ideeën? Stuur een de mail naar erfgoeddegraafschap@gmail.com

Nieuws over het Museum

Het museum van De Graafschap was klein maar fijn. In een kleine ruimte naast de ingang van stadion De Vijverberg heeft de oprichter van dit museum, Herman Vermeer, jarenlang de historie van de Superboeren tentoongesteld. Veel foto’s, krantenknipsels, shirts en gewonnen prijzen waren er te zien. De laatste jaren voor zijn overlijden heeft Herman met Boudewijn Mecking van de Supportersvereniging samengewerkt om ervoor te zorgen dat de toekomst van het museum gewaarborgd kon blijven. Dit is gelukt.

Op 1 oktober 2022, de sterfdag van Herman, is,  na veel overleg tussen de club, Erfgoedcommissie, Supportersvereniging, Vereniging en vele vrijwilligers en supporters, bekend gemaakt dat het museum van De Graafschap naar in de voormalige woning van materiaalman en clubicoon Theo Vergeer wordt verplaatst. Het huisje bij het stadion.

Binnenkort starten de werkzaamheden om dit huisje om te toveren tot een mooi, fris en groter museum. Met behulp van budget van de club en vele handen maken licht werk zal de woning opgeknapt worden.
De opbrengst die supporters op 3 juni j.l. In samenwerking met Bergh in het Zadel bij elkaar hebben gefietst zal besteed worden voor kankeronderzoek en de inrichting van het clubmuseum.

De historie van De Superboeren zal op deze nieuwe prominente plek kunnen uitgroeien tot een waardig museum. Herman Vermeer zal trots zijn.


De start van de Erfgoedcommissie

De erfgoedcommissie van De Graafschap is in februari 2016 van start gegaan. In een andere samenstelling dan op dit moment. Als eerste heeft

1. de commissie beschreven wat ze onder het erfgoed van De Graafschap verstaat. Dit is te lezen in de bijlage Wat is erfgoed

2. de commissie meegewerkt aan de totstandkoming van de fotolijsten in de supporterskantine.

3. de commissie een nota geschreven over het oud-spelersbeleid. Daarin is de volgende regeling met betrekking tot verstrekken van de kaarten voor oud-spelers opgenomen:

  1. De Graafschap stelt 50 gratis kaarten per wedstrijd beschikbaar
  2. Per persoon zijn maximaal 2 kaarten beschikbaar; deze moeten persoonlijk afgehaald worden  bij het stadion.
  3. Aanvragen van de kaarten kan tot 7 dagen voor de wedstrijd
  4. 5 keer per seizoen mag de oud-speler gratis kaart aanvragen voor tweede persoon. Daarna kosten de kaarten 25 euro per persoon.
  5. Seizoenkaarten (voor een ander vak): 10 % korting

4. de commissie meegewerkt aan de tentoonstelling over De Graafschap in het Stadsmuseum van Doetinchem.  De erfgoedcommissie heeft een historisch overzicht en een beschrijving van de elf ereleden van de club aangeleverd.

5. de commissie een alfabetische lijst van oud-spelers  van de club van 1954 tot nu, met de contractjaren erbij, opgesteld. Evenzo van alle oud-trainers, te vinden in de bijlage lijst technische staf van De Graafschap