VBV DE GRAAFSCHAP

De Vereniging Betaald Voetbal De Graafschap (kortweg VBV De Graafschap) is opgericht in 1954. De Vereniging is certificaathouder van Stichting Aandelenkapitaal Betaald Voetbal De Graafschap B.V. (STAK). Daarmee is zij indirect aandeelhouder van Betaald Voetbal De Graafschap B.V. Dit maakt de Vereniging tot het hoogste formele orgaan binnen de juridische De Graafschap structuur.

Het bestuur kan uit maximaal negen (9) bestuursleden bestaan. Zij worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Uitsluitend leden komen in aanmerking voor een bestuursfunctie. De Vereniging heeft als aandeelhouder, via Stichting Aandelenkapitaal Betaald Voetbal De Graafschap B.V. van Betaald Voetbal De Graafschap BV de volgende bevoegdheden:

Dit zijn de zogenaamde ‘Besluiten houders aandelen A’:

  • Wijzigingen van de naam of handelsnaam vennootschap (art. 13.6a);
  • Wijzigingen logo en clubkleuren (art. 13.6b);
  • Wijzigingen locatie, structuur of inrichting jeugdopleiding (art. 13.6c);
  • Wijzigingen structuur of inrichting scoutingsapparaat (art. 13.6d)

DE GRAAFSCHAP IN BEELD