Op 15 september en 28 september zijn er twee ledenvergaderingen! Noteer deze in de agenda. Via de nieuwsbrief ontvangt u de uitnodiging hiervoor, inclusief een agenda en bijbehorende documenten.

VERHINDERD?

Wij gaan er zonder tegenbericht vanuit dat alle leden aanwezig zijn. Mocht het onverhoopt niet lukken om de vergadering te bezoeken, dan kunt u zich via een e-mail afmelden: verenigingbvodegraafschap@gmail.com