Trainer Henk de Jong op ALV 22 mei 2018
De Algemene Leden Vergadering is altijd al een mooi samenzijn van betrokken en positief kritische supporters. Maar op dinsdag 22 mei, vanaf 19.30 in de ETL Dales Business Club Lounge moet u wel aanwezig zijn, al is het maar uit respect voor trainer Henk de Jong en algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp die 2 dagen na de tweede wedstrijd van de play off finale tekst en uitleg geven over het afgelopen seizoen. Samen met alle aanwezigen kijken we alvast naar volgend jaar en geven beide heren antwoord op uw vragen. Komen dus: ALV 22 mei 2018, aanvang 19.30.

 

 


Directeur Hans Martijn Ostendorp schuift aan

Het is sowieso al een mooi verhaal: een burgemeester die zijn politieke carriere ‘opgeeft’ om directeur te worden van zijn club De Graafschap. De eerste geluiden die wij als bestuur ontvingen waren erg enthousiast. Ostendorp lijkt een echte verbinder, die tegelijkertijd bezig is de club toekomstbestendig te maken. Tijdens de bestuursvergadering van maart dit jaar schoof Ostendorp aan, thuis bij voorzitter Anton van de Kamp. Dat gesprek wekte nog meer vertrouwen en Ostendorp sprak zijn waardering uit voor de actieve en betrokken vereniging. Met het bestuur is afgesproken om op regelmatige basis contact met elkaar te hebben.

 Simon Kistemaker Erelid VBV De Graafschap

Tijdens de bijzondere ledenvergadering op 21 februari jongstleden is besloten om Simon Kistemaker te benoemen tot erelid van VBV De Graafschap.

Simon Kistenmaker heeft de club iets gegeven dat onze club maakt tot wat het nu is: een club met een geheel eigen imago, een eigen manier van voetbal spelen, met eigen waardes en het allerbkistemakerelangrijkste: een supersympathiek imago. Het leveren van strijd en het samen D’ran-voetbal komen uit zijn nalatenschap. Zijn denken en doen heeft hij overgebracht op de club. Het positief neerzetten van de Superboeren is voor een groot deel zijn verdienste geweest.

Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Vitesse heeft Kistemaker uit handen van Bennie Jolink, begeleid door voorzitter Anton van der Kamp en bestuurslid Michiel Bakker, een oorkonde ontvangen, behorend bij het Erelidmaatschap.

 

 


 

zweersHenk Zweers benoemd tot Erelid van De Graafschap
Henk Zweers is maandagavond 7 december, tijdens een vergadering van de vereniging, benoemd tot Erelid van De Graafschap. Henk is voorgedragen door de Raad van Commissarissen, waar hij tot 1 juli de voorzittershamer hanteerde.

Henk is al jarenlang op allerlei manieren betrokken bij onze club. In het begin veelal op de achtergrond, later meer in beeld als lid en voorzitter van de RvC. Zijn betrokkenheid bij De Graafschap en hulp en sturing in lastige perioden van de club werd maandagavond uitvoerig geprezen. Henk sluit aan bij een aantal andere Ereleden, te weten: Hylke Enzerink, Derk Haank, Jan Vreman, Ap Ruesink, Willem Marks, Herman Schutte en wijlen Tante Lien Koolenbrander en Leo Grob.