Algemene Ledenvergadering

Op dinsdag 28 mei 2019 vindt om 19.30 uur de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering plaats.
 

Ditmaal is een bijzondere locatie vastgelegd om de vergadering te beleggen. Namelijk het Stadsmuseum Doetinchem. Daar is op dit moment de tentoonstelling ’65 jaar De Graafschap’ te zien. Op deze avond zal er ook tijd zijn voor onze leden om een bezoek te brengen aan deze tentoonstelling.

 

Het Stadsmuseum Doetinchem is gevestigd aan de Burgemeester van Nispenstraat 2 in Doetinchem.


 

Tentoonstelling ‘Superboeren 65 jaar De Graafschap’ te zien in Stadsmuseum Doetinchem

 

Stadsmuseum Doetinchem laat een unieke tentoonstelling zien én beleven over 65 jaar De Graafschap, dé voetbalclub van de Achterhoek. Een club die staat voor meer dan voetbal alleen, zo wordt duidelijk uit de roemruchte historie van de Doetinchemmers. De tentoonstelling is te zien vanaf zaterdag 23 maart tot en met zondag 25 augustus in het Stadsmuseum Doetinchem.

Vier thema’s

De tentoonstelling is opgebouwd aan de hand van vier thema’s: helden, vreugde, verdriet en DNA. Daarmee is de afgelopen maanden keihard gewerkt om een belevenisvolle tentoonstelling neer te zetten over het 65-jarig jubileum van de Superboeren. De tentoonstelling bevat een unieke verzameling van foto’s, video’s, documenten en attributen die aan de rijke historie van De Graafschap verbonden zijn. Speciale interviews maken het tot een virtuele beleving.

Verleden én ‘heden’

Voor iedere Superboer is een bezoek aan het Stadsmuseum een aanrader. Het geheel wordt op een interactieve wijze geëxposeerd, waarbij er aandacht is voor een breed scala aan onderwerpen. Van het oprichtingsjaar 1954 tot de promotie in 2018 en van historische overwinningen in het verleden tot de bouw van de nieuwe supporterskantine; het komt allemaal aan bod in het Doetinchemse Stadsmuseum.

Prachtige anekdotes

Speciaal voor deze tentoonstelling is deze locatie, aan de Burgemeester van Nispenstraat 2 in Doetinchem, omgetoverd tot een blauw-wit walhalla. De tentoonstelling is te zien van 23 maart tot en met 25 augustus 2019. Diverse hoogte- en dieptepunten, prachtige Superboeren-anekdotes, het D’RAN-gevoel en het Achterhoekse DNA vormen de rode draad van de tentoonstelling.

 

Openingstijden Stadsmuseum: dinsdag t/m zaterdag van 10:00 – 17.00 uur en zondag van 13:00 – 17:00 uur. De entree bedraagt €4,75 (vanaf 13 jaar). Kinderen t/m 12 jaar en bezoekers met de museumjaarkaart hebben gratis entree.

 

 


 

Bijzondere samenwerking met jubileumlied

Een dag nadat ik in de bijeenkomst van de jubileumcommissie voorstelde of het misschien leuk was rondom het jubileum een speciaal lied te introduceren zijn de eerste telefoontjes gelijk de deur uit gegaan. Drie weken later was alles rond en was de eerste bijeenkomst bij Bennie Jolink thuis samen met Kevin Raayman en ondergetekende. Hier werd al gauw de conclusie getrokken dat het nummer een bekende melodie moest hebben. We zijn hier uitgekomen op de melodie van het liedje ‘Ut geet hier spoken’. Kevin kwam ook met het idee om de rest van de Boetners hier bij te betrekken en dit is positief uitgevallen. Kevin en Bennie hebben beide een opzet gemaakt qua tekst. Nu is het alleen nog zo snel mogelijk een datum te prikken om het nummer op te nemen en af te werken. 1 februari gaan we helaas niet halen, we houden jullie op de hoogte over de ontwikkelingen.

Afgelopen week verscheen er ook een mooi stuk hierover in de Gelderlander. Wat te lezen is via de volgende link; https://www.gelderlander.nl/de-graafschap/jolink-en-de-boetners-maken-nieuw-clublied-voor-jarig-de-graafschap~a470a887/

Ook Regio8 heeft hier aandacht aan besteed.

Bryan Keurntjes

Lid Jubileumcommissie


Trainer Henk de Jong op ALV 22 mei 2018
De Algemene Leden Vergadering is altijd al een mooi samenzijn van betrokken en positief kritische supporters. Maar op dinsdag 22 mei, vanaf 19.30 in de ETL Dales Business Club Lounge moet u wel aanwezig zijn, al is het maar uit respect voor trainer Henk de Jong en algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp die 2 dagen na de tweede wedstrijd van de play off finale tekst en uitleg geven over het afgelopen seizoen. Samen met alle aanwezigen kijken we alvast naar volgend jaar en geven beide heren antwoord op uw vragen. Komen dus: ALV 22 mei 2018, aanvang 19.30.

 


Directeur Hans Martijn Ostendorp schuift aan

Het is sowieso al een mooi verhaal: een burgemeester die zijn politieke carriere ‘opgeeft’ om directeur te worden van zijn club De Graafschap. De eerste geluiden die wij als bestuur ontvingen waren erg enthousiast. Ostendorp lijkt een echte verbinder, die tegelijkertijd bezig is de club toekomstbestendig te maken. Tijdens de bestuursvergadering van maart dit jaar schoof Ostendorp aan, thuis bij voorzitter Anton van de Kamp. Dat gesprek wekte nog meer vertrouwen en Ostendorp sprak zijn waardering uit voor de actieve en betrokken vereniging. Met het bestuur is afgesproken om op regelmatige basis contact met elkaar te hebben.

 


Simon Kistemaker Erelid VBV De Graafschap

Tijdens de bijzondere ledenvergadering op 21 februari jongstleden is besloten om Simon Kistemaker te benoemen tot erelid van VBV De Graafschap.

Simon Kistenmaker heeft de club iets gegeven dat onze club maakt tot wat het nu is: een club met een geheel eigen imago, een eigen manier van voetbal spelen, met eigen waardes en het allerbkistemakerelangrijkste: een supersympathiek imago. Het leveren van strijd en het samen D’ran-voetbal komen uit zijn nalatenschap. Zijn denken en doen heeft hij overgebracht op de club. Het positief neerzetten van de Superboeren is voor een groot deel zijn verdienste geweest.

Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Vitesse heeft Kistemaker uit handen van Bennie Jolink, begeleid door voorzitter Anton van der Kamp en bestuurslid Michiel Bakker, een oorkonde ontvangen, behorend bij het Erelidmaatschap.

 

 


 

zweersHenk Zweers benoemd tot Erelid van De Graafschap
Henk Zweers is maandagavond 7 december, tijdens een vergadering van de vereniging, benoemd tot Erelid van De Graafschap. Henk is voorgedragen door de Raad van Commissarissen, waar hij tot 1 juli de voorzittershamer hanteerde.

Henk is al jarenlang op allerlei manieren betrokken bij onze club. In het begin veelal op de achtergrond, later meer in beeld als lid en voorzitter van de RvC. Zijn betrokkenheid bij De Graafschap en hulp en sturing in lastige perioden van de club werd maandagavond uitvoerig geprezen. Henk sluit aan bij een aantal andere Ereleden, te weten: Hylke Enzerink, Derk Haank, Jan Vreman, Ap Ruesink, Willem Marks, Herman Schutte en wijlen Tante Lien Koolenbrander en Leo Grob.