kistemakerSimon Kistemaker Erelid VBV De Graafschap

Tijdens de bijzondere ledenvergadering op 21 februari jongstleden is besloten om Simon Kistemaker te benoemen tot erelid van VBV De Graafschap.

Simon Kistenmaker heeft de club iets gegeven dat onze club maakt tot wat het nu is: een club met een geheel eigen imago, een eigen manier van voetbal spelen, met eigen waardes en het allerbelangrijkste: een supersympathiek imago. Het leveren van strijd en het samen D’ran-voetbal komen uit zijn nalatenschap. Zijn denken en doen heeft hij overgebracht op de club. Het positief neerzetten van de Superboeren is voor een groot deel zijn verdienste geweest.

Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Vitesse heeft Kistemaker uit handen van Bennie Jolink, begeleid door voorzitter Anton van der Kamp en bestuurslid Michiel Bakker, een oorkonde ontvangen, behorend bij het Erelidmaatschap.

 


 

zweersHenk Zweers benoemd tot Erelid van De Graafschap

Henk Zweers is maandagavond 7 december, tijdens een vergadering van de vereniging, benoemd tot Erelid van De Graafschap. Henk is voorgedragen door de Raad van Commissarissen, waar hij tot 1 juli de voorzittershamer hanteerde.

Henk is al jarenlang op allerlei manieren betrokken bij onze club. In het begin veelal op de achtergrond, later meer in beeld als lid en voorzitter van de Raad van Commissarissen. Zijn betrokkenheid bij De Graafschap en hulp en sturing in lastige perioden van de club werd maandagavond uitvoerig geprezen. Henk sluit aan bij een aantal andere Ereleden, te weten: Hylke Enzerink, Derk Haank, Jan Vreman, Ap Ruesink, Willem Marks, Herman Schutte en wijlen Tante Lien Koolenbrander en Leo Grob.